Verjaringstermijn schulden

op basis van 0 beoordelingen

Verjaring treedt op na het verstrijken van een bepaalde termijn nadat de vordering opeisbaar is geworden. Dat is een relatieve omschrijving, en hier is bewust voor gekozen. Er is namelijk niet één termijn. Het verschilt namelijk per soort lening wanneer een vordering verjaart. Wij zullen het helder maken voor je, voor zover dit mogelijk is.

Schulden kunnen verjaren, maar verwacht niet dat een financiële instelling jouw lening over het hoofd ziet. Ga er maar vanuit dat een schuldeiser actie onderneemt om verjaring van schulden te voorkomen. Verjaring kan wel spelen in de privésfeer. Familieleden lenen bedragen aan elkaar uit en stellen een contract op. Wanneer de verjaringstermijn gaat lopen hangt af van wat de partijen in de overeenkomst zetten.

Wanneer schulden verjaren verschilt

Voor verschillende schulden gelden verschillende verjaringstermijnen. Er geldt een kortere verjaringstermijn voor vorderingen die te maken hebben met een koop. Voor een consumentenkoop geldt een verjaringstermijn van slechts 2 jaar. Om het nog lastiger te maken is er ook een algemene termijn voor schulden. Wanneer een vordering verjaart lees je hieronder:

  • Belastingschuld verjaart in 5 jaar (12 jaar voor buitenlandse vorderingen)
  • Lening en krediet – 5 jaar
  • Hypotheken – 5 jaar
  • Periodieke betaling (bijvoorbeeld energie en abonnementen) – 5 jaar
  • Foutieve betalingen – 5 of 20 jaar

Leningen hebben vaak een korte looptijd. Hierdoor zal er niet snel sprake zijn van een verjaring. Het kan overigens wel gebeuren bij kleine schulden en bij schulden die niet duidelijk zijn vastgelegd. Door een wijziging stuit je de verjaring. Je gaat bijvoorbeeld een persoonlijke lening samenvoegen met een andere lening.

Wat zijn de gevolgen van verjaring?

Als een vordering verjaard is, dan vervalt het wettelijke vorderingsrecht. De vordering wordt een niet afdwingbare natuurlijke verbintenis. De schuldeiser kan nog steeds proberen om de vordering te incasseren, maar als betaling uitblijft is de weg naar de rechter afgesneden. Een verjaring is te stuiten doordat de schuldeiser contact opneemt met de schuldenaar. De verjaringstermijn gaat dan opnieuw weer in.

Een schuld verjaart ook niet als je contact weigert

Het verjaren is te stuiten door de schuldeiser door bijvoorbeeld een bericht te sturen. In het bericht hoeft de schuldeiser jou niet aan te manen om te betalen. Ook informatie verstrekken over de vordering kan al voldoende zijn om het verjaren te voorkomen. Vervolgens duurt het weer jaren tot de vordering kan verjaren. Het bericht negeren heeft geen zin. Het versturen van een bericht is voldoende.

Zelfs mondeling is verjaring te stuiten

Een mondeling gesloten overeenkomst is ook al bindend. Dit geldt niet voor het kopen van een huis, maar wel voor het afsluiten van een lening. Het is zeker niet aan te raden, want er is vaak geen bewijs voor de afspraken die gemaakt zijn. Ook het voorkomen dat een vordering gaat verjaren kun je stuiten door mondelinge afspraken te maken. Het leveren van bewijs van het contact is lastig. Beter is het schriftelijk communiceren bij het afsluiten van een lening en bij het voorkomen van verjaring.

Verjaring van schulden bij bank

Heb je nog een verdwaalde lening, maar hoor je niets van de bank? Na vijf jaar geen contact met de bank kan de vordering verjaren. Banken verdienen geld door het uitlenen van geld. Op uitstaande bedragen verwachten ze rente-inkomsten. Ga er maar niet vanuit dat jouw schuld vergeten wordt.

Verjaring van schulden bij familie

Lenen van familie of vrienden kan een uitkomst zijn voor een tijdelijke periode. De schuldeiser en de schuldenaar kunnen in de overeenkomst vastleggen hoe de betaling gaat gebeuren en wanneer. De verjaringstermijn is sterk afhankelijk van wat wordt aangegeven in het contract. Zodra de vordering opeisbaar is, begint de verjaringstermijn te lopen. Helaas is vaak niet goed vastgelegd wat de partijen onderling van elkaar verwachten. Er wordt vaak geen uiterste datum van betaling genoemd. Hierdoor kan het lastig zijn om te bepalen wanneer een schuld verjaard is.

Schulden verjaren meestal niet

Een verjaringstermijn gaat in wanneer een vordering opeisbaar is. Banken en andere financiële instellingen waar je een schuld hebt, gaan geen vordering verliezen door verjaring van schulden. Daar letten ze goed op. Zeker als het om schulden gaat die verstrekt zijn in de vorm van een hypotheek. Bij een schuld gekoppeld aan een roerende zaak is de kans groter, maar ook dan komt de verjaring van schulden weinig voor.

Wat moet je doen als een schuld dreigt te verjaren?

Heb je een uitstaande schuld? Dan moet je de schuldenaar wijzen op het bestaan van de schuld. Dit zorgt voor stuiting. Doordat je contact hebt gemaakt met de schuldenaar gaat de verjaringstermijn opnieuw lopen. Heb je een uitstaande schuld die dreigt te verjaren? Blijf rustig zitten en verroer je niet. Zodra de schuldeiser contact met je opneemt, kan de verjaringstermijn opnieuw ingaan.

Veelgestelde vragen

De meeste schulden kunnen verjaren. In sommige gevallen zijn er contracten opgesteld met omschrijvingen erin die ervoor zorgen dat schulden niet kunnen verjaren. Een verjaringstermijn begint te lopen zodra de vordering opeisbaar is. Als de vordering niet opeisbaar wordt, kan de schuld niet verjaren.

Een openstaande lening of hypotheek bij een bank kan verjaren na 5 jaar. In de praktijk zal dit niet gebeuren. Banken houden dit namelijk goed in de gaten. Ook moet je rente betalen, waardoor de lening niet wordt vergeten. Een uitstaande lening bij familie of vrienden kan wel verjaren na 5 jaar. Hoe lang de verjaringstermijn is, hangt af van wat partijen hebben vastgelegd in de gesloten overeenkomsten of hebben besproken als er niets schriftelijk is vastgelegd.

Juul Dijkhuis
Over Juul Dijkhuis

Juul Dijkhuis is freelance financieel blogger en schrijft regelmatig voor Lenary. Juul z’n kracht is om financiële onderwerpen eenvoudig te verwoorden. Dankzij zijn kennis en ervaring in de financiële branche kan hij vanuit verschillende invalshoeken zijn teksten toetsen.

Lees meer

Latest articles of Juul Dijkhuis

Goederenkrediet

Goederenkrediet

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
Hoelang duurt het goedkeuren van een lening?
Klok met de goedkeuring van een lening

Hoelang duurt het goedkeuren van een lening?

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
WOZ krediet
woz krediet op een huis

WOZ krediet

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis

Bron en expertise

Voor dit artikel hebben we de volgende bronnen gebruikt:

0 reacties

Submit a comment