Onderhandse lening

op basis van 1 beoordeling

Voor het lenen van geld ga je naar een bank of een andere kredietverstrekker. Als dit niet lukt of als de kosten hiervan te hoog zijn, kun je ook van familie of vrienden geld lenen. Dit wordt het onderhands lenen genoemd. Het kan een renteloze lening zijn, maar dat hoeft niet.

persoon die met onderhandse lening geld leent

Met familie of vrienden kun je goede afspraken maken over het lenen van geld. Toch is het niet ideaal. Het niet terug kunnen betalen van de lening kan zorgen voor spanningen en het kan je een vriendschap kosten. Toch is het soms gewoon de beste oplossing. Er is geen maximumbedrag of minimumbedrag verbonden aan onderhandse leningen.

Kiezen voor een particuliere lening zonder BKR-toetsing

Het particulier lenen zonder bank (meestal onderhandse lening genoemd), heeft als voordeel dat de lening niet voor een BKR-registratie zorgt. Hierdoor kunnen financiële instellingen niet zien dat je de lening ontvangen hebt. Zo heeft het geleende bedrag bijvoorbeeld geen invloed op de maximale hypotheek die je kunt krijgen. Toch raden we aan om bij het afsluiten van een hypotheek wel rekening te houden met de verstrekte onderhandse lening. Deze moet namelijk nog wel terugbetaald worden.

Zorg voor een contract met een onderhandse lening

Onderhandse leningen hoeven niet contractueel vastgelegd worden. Om te voorkomen dat er later discussie ontstaat over de afspraken, is het beter om een overeenkomst op te stellen. Goede afspraken maken de overeenkomst officieel en het dient ook als bewijs voor het verstrekken van de onderhandse lening. Zolang het tussen partijen goed blijft is een overeenkomst niet strikt noodzakelijk, maar de onderlinge verhoudingen kunnen veranderen. Laat het geleende bedrag ook terugbetalen via bankoverboekingen. Deze zijn namelijk aantoonbaar.

Maak gebruik van voorbeelden

De partijen kunnen de gemaakte afspraken over de lening in een zelfgemaakte overeenkomst zetten. Grote kans dat jullie op deze manier belangrijke bepalingen vergeten op te nemen. Je moet bijvoorbeeld duidelijk afspreken wanneer de schuldenaar de termijnen moet betalen en wanneer het uitgeleende bedrag terugbetaald moet zijn. Ook moet duidelijk uit de overeenkomst blijken wie bij het contract betrokken zijn. Voorkom omschrijvingen als “Ome Henk” of “Johan en Mia lenen een bedrag aan..” Je kunt onder andere gebruikmaken van het voorbeeld van ABN Amro.

Onderhandse lening opgeven bij de Belastingdienst?

Onderhandse leningen moet je opgeven bij de Belastingdienst. Een bank geeft namelijk ook het uitgeleende bedrag jaarlijks op. De betaalde rente voor de lening kan aftrekbaar zijn. Bij de aangifte inkomstenbelasting kun je de betaalde rente in dat geval verrekenen. Het moet gaan om een marktconforme rente en het geld moet geleend zijn voor de eigen woning van de lener voor een aftrekbare rente. Ook moet je de schuld lineair aflossen. Dat betekent dat je iedere maand afbetaalt en de lening wordt volledig afbetaald gedurende de looptijd. Het kan ook gaan om betaalde rente door je fiscale partner.

Een marktconforme rente rekenen voor een onderhandse lening

Het in rekening brengen van een marktconforme rente is aan te raden. Als dit niet afgesproken is, lijkt het eerder op een schenking dan een lening. In het slechtste geval moet je over het geleende bedrag ook nog schenkbelasting betalen. Dit voorkom je door een redelijke rente af te spreken. De rente voor het geleende geld kunnen jullie afstemmen op wat commerciële banken rekenen voor het leenbedrag. Betaal de rente ook daadwerkelijk via bancaire overschrijvingen

Betaling van de onderhandse lening afdwingen

Het vastleggen van de lening wordt aangeraden zodat de terugbetaling afdwingbaar is. Je kunt de lening in een notariële akte vastleggen, maar zelf een contract opstellen is ook mogelijk. In het contract liggen de afspraken vast, maar het kan gebeuren dat de betalingen toch achterwege blijven. De schuldeiser zal eerst proberen om het onderling te regelen. Als betalingen toch niet komen, kan de schuldeiser naar de rechter stappen. Het schriftelijk vastleggen is dus zeker belangrijk.

Bij een scheiding kan een lastige situatie ontstaan

Een onderhandse lening verdelen bij een scheiding is vaak extra lastig. Deze leningen worden namelijk vaak afgesloten bij familie van één van de beide partners. De gezamenlijke schuld bij scheiding moet verdeeld worden, maar binnen een familieband van één van de partners ligt dit extra gevoelig. Dit is een extra reden om, niet te kiezen voor een onderhandse lening.

Voordelen particuliere lening

  • Met familie of vrienden kun je goede afspraken maken
  • Degene van wie je leent krijgt een hoog rentepercentage over het uitgeleende geld doordat het marktconform is
  • Lening niet laten registreren bij het BKR
  • Er geldt geen minimumbedrag

Nadelen particuliere lening

  • Lenen van familie of vrienden kan de band verslechteren
  • Een som geld lenen is vaak niet de oplossing voor grotere financiële zorgen
  • Als de schuldeiser het geld terug eist worden familie of vrienden voor de rechter geroepen

Veelgestelde vragen

Een onderhandse lening is een lening die niet bij een bank of een andere kredietverstrekker is afgesloten. Vaak wordt een onderhandse lening gesloten met vrienden of familie. Door de lening contractueel vast te leggen is het een juridisch afdwingbare verbintenis. In het uiterste geval kan de schuldeiser naar de rechter gaan om terugbetaling voor een bepaalde datum af te dwingen.

Er is geen maximum bedrag dat je onderhands mag uitlenen. Het is wel belangrijk om bepaalde voorwaarden vast te leggen en een redelijke rente af te spreken. Een renteloze lening kan door de Belastingdienst beoordeeld worden als een schenking, waar ook schenkbelasting over verschuldigd is.

Het is niet verplicht om een onderhandse lening schriftelijk vast te leggen, maar het is zeker wel aan te raden. In het contract kunnen de partijen vastleggen wat de afspraken zijn en hoeveel rente de schuldenaar moet betalen aan de schuldeiser. Door het rekenen van een redelijke rente wordt voorkomen dat het door de Belastingdienst als een schenking wordt gezien.

Juul Dijkhuis
Over Juul Dijkhuis

Juul Dijkhuis is freelance financieel blogger en schrijft regelmatig voor Lenary. Juul z’n kracht is om financiële onderwerpen eenvoudig te verwoorden. Dankzij zijn kennis en ervaring in de financiële branche kan hij vanuit verschillende invalshoeken zijn teksten toetsen.

Lees meer

Latest articles of Juul Dijkhuis

Goederenkrediet

Goederenkrediet

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
Hoelang duurt het goedkeuren van een lening?
Klok met de goedkeuring van een lening

Hoelang duurt het goedkeuren van een lening?

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
WOZ krediet
woz krediet op een huis

WOZ krediet

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis

Bron en expertise:

Voor dit artikel hebben we de volgende bronnen gebruikt:

0 reacties

Submit a comment