Hoeveel kan ik lenen?

Wanneer je een lening afsluit, is het de taak van de kredietverstrekker om te bepalen of je hiervoor in aanmerking komt. Toch is het ook verstandig om zelf na te gaan of het afsluiten van een lening handig is. En als dit wel het geval is, hoeveel kun je dan lenen? Dit zijn zaken waar je op moet letten bij het aanvragen van een krediet.

Meetlint met geld er naast

De verstrekker

Bij het aanvragen van een lening kijkt de desbetreffende kredietverstrekker naar een aantal factoren. Aan de hand van deze punten wordt bepaald of je in aanmerking komt voor een lening en hoe hoog deze lening mag zijn.

 • Hoe hoog is je inkomen?
 • Wat is je huishoudsamenstelling?
 • Hoe hoog zijn je woonlasten?
 • Heb je andere kredieten lopen?
 • Heb je andere persoonlijke verplichtingen?
 • Heb je in het verleden al je kredieten betaald?

Persoonlijke situatie

Naast het feit dat de verstrekker jouw situatie aandachtig bekijkt voor het geven van een lening, zijn er ook een aantal zaken waar je zelf naar moet kijken. Zo is het altijd belangrijk om te weten hoeveel geld je precies wilt lenen. Om tot een geschikt leenbedrag te komen, bieden verstrekkers vaak leenadviezen aan. Ook is het mogelijk om via het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, beter bekend als het Nibud, een persoonlijk budgetadvies aan te vragen. Bij het invullen van dit soort adviezen zijn er een aantal factoren waar je rekening mee moet houden. Want; hoe preciezer je het invult, hoe beter het advies is dat je uiteindelijk ontvangt.

 • warning Houd rekening met onverwachte kosten, extra kosten of speciale kosten die je in de toekomst moet maken
 • warning Door het lenen ontstaat er een nieuwe situatie. Als er minder overblijft, kun je dan nog rondkomen? Kun je alle verplichte kosten nog betalen in deze nieuwe situatie waarin je moet besparen?
 • warning Moet je door deze nieuwe situatie besparen op vrije kosten, bijvoorbeeld vakanties, sporten of uitstapjes?
 • warning Kun je een vast bedrag per maand sparen, naast je vaste kosten? Als dit niet lukt, vraag jezelf dan af of het afsluiten van een lening wel verstandig is. Dit levert ook extra kosten op.

De toekomst

Vooruit kijken is van belang bij de beslissing om een lening aan te vragen. Zo kunnen er in de toekomst bepaalde zaken veranderen, waardoor het aflossen van een lening lastiger kan worden. Zo zijn er wederom een aantal vragen die je jezelf moet stellen, voordat je de keuze maakt.

 • Het kan zijn dat je situatie verandert, bijvoorbeeld door een pensioen, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Mocht dit het geval zijn, ben je dan nog steeds in staat om de kosten op te brengen?
 • Het kan zijn dat je uitgaven omhoog gaan, bijvoorbeeld door onderhoud aan je woning of doordat je kinderen gaan studeren. Wanneer dit het geval is, is er dan nog ruimte in je budget voor de verplichte aflossing van een lening?

Een ander aandachtspunt voor in de toekomst is de duur van de lening. De looptijd, zoals deze periode genoemd wordt, is het in het beste geval niet langer dan de periode dat de aanschaf gebruikt wordt. Bijvoorbeeld: koop je een auto en gebruik je deze vijf jaar, dan is het verstandig om de lening binnen vijf jaar terug te betalen. Lukt dat niet? Dan is het verstandig om niet of een lager bedrag te lenen.

Direct een lening aanvragen?

Vraag je lening aan. Hieronder verwijzen we je door.

Aandachtspunten

Geld lenen kost geld. Het is een zin die regelmatig terugkeert in de wereld van leningen en andere financiële middelen. Deze waarschuwing, afkomstig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), moet verplicht opgenomen worden in de reclame-uitingen voor alle kredieten van financiële ondernemingen. Hierdoor wordt het duidelijk dat bepaalde kredieten, die op het eerste oog geen leningen hoeven te lijken, toch leningen zijn.

Waar vaak misverstanden over ontstaan, zijn genoemde rentes. Wanneer je een lening afsluit is het van belang dat je niet alleen naar het (grote) getal van de rente kijkt, maar ook naar de looptijd, de kosten per maand en vooral naar de totale kosten van de lening. In deze totale kosten is namelijk verwerkt hoeveel rente je in totaal betaalt over de gehele periode. Met dit bedrag, de uiteindelijke kosten, kan worden berekend welke lening daadwerkelijk het goedkoopste is. En dus niet alleen met het rentepercentage.

Naast dit aandachtspunt rondom de rente, is er nog iets waar op gelet moet worden wanneer het gaat over percentages. De hoogte van de rente kan namelijk afwijken van de genoemde rente door allerlei factoren. Eén van die factoren is bijvoorbeeld het feit of je een al bestaande of een nieuwe klant bent. Ook kan de te betalen rente dalen wanneer je er een verzekering bij afsluit, bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering.  Dit zijn aandachtspunten die belangrijk zijn om te checken bij het afsluiten van een lening. Ook bij verstrekkers met een AFM-vergunning zijn deze punten belangrijk; ook zij kunnen verrassingen verstoppen in de ‘kleine lettertjes’.

Klachten over een lening

Het kan voorkomen dat het echt niet duidelijk is wat een kredietverstrekker van je verwacht. In dit soort gevallen kan het verstandig zijn om verder te zoeken, maar volgens de Wet Financieel Toezicht (WFT) hebben alle kredietverstrekkers een zorgplicht. Dit houdt in dat alle informatie duidelijk en ‘transparant’ moet zijn. Ook moeten kredietverstrekkers verplicht een vergunning hebben bij de AFM.

Als er uiteindelijk toch klachten zijn en niet bekend is hoeveel je precies kunt lenen, hoe hoog de rente is of wat de uiteindelijke kosten zijn, dan heb je de mogelijkheid om een brief te sturen naar de directie van de verstrekker. Komt het bedrijf na het volgen van de klachtenprocedure niet met een passende oplossing, kun je de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Bij andere klachten, bijvoorbeeld als je vindt dat een financiële instelling onvoldoende informatie verstrekt heeft of als je een vorm van misleidende reclame over financiële producten tegenkomt, kan dit gemeld worden bij het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400540.