Achtergestelde lening

op basis van 0 beoordelingen

Een achtergestelde lening zie je niet in overzichten van kredietverstrekkers staan als een van de soorten leningen, en daar is een goede reden voor. Achtergestelde leningen worden vaak afgesloten bij andere schuldeisers, maar toch hebben veel ondernemers een dergelijke lening uitstaan. Wat houdt de achtergestelde lening in?

achtergestelde lening met 3 zakken geld

Bij het afsluiten van een bancaire lening kun je niet kiezen voor een achtergestelde lening. Banken zullen hier niet mee akkoord gaan, want achtergesteld is een groot nadeel voor degene die geld uitleent. Vooral als de onderneming failliet gaat. Het is niet voor niets dat je voor deze leenvormen een hoger rentepercentage betaalt als lener. De achtergestelde lening heeft een negatieve lading en dat is verklaarbaar.

Wat is een achtergestelde lening?

De uitlener van de achtergestelde lening wordt als laatste uitbetaald. Andere schuldeisers gaan voor op deze schuldeiser. Er wordt dus een lening verstrekt, wetende dat er bij een faillissement waarschijnlijk geen terugbetaling volgt. De achtergestelde lening ontvangt de schuldeiser pas, als alle andere leningen afbetaald zijn en als er geen verdere eisers meer zijn. Alleen de aandeelhouders komen wat betreft hun eis nog verder achteraan te staan. Achtergestelde leningen worden vaak verstrekt door investeerders en zakelijke partners als een onderhandse lening. Toch kan deze leenvorm belangrijk zijn om bijvoorbeeld een bedrijf over te nemen.

Voorbeeld achtergestelde lening 

Bij het overnemen van een bedrijf wordt er gebruikgemaakt van een achtergestelde lening. De overnemer van het bedrijf betaalt niet het volledige bedrag aan de verkopende partij. De verkoper houdt een vordering op de nieuwe eigenaar. Dit is te vergelijken met een verstrekte lening aan de koper van het bedrijf. Deze achtergestelde lening mag de ondernemer toevoegen aan het eigen vermogen. Zo maakt deze lening het financieren van een overname eenvoudiger.

Hogere rente voor een achtergestelde lening

Geld dat aangemerkt wordt als achtergesteld is een grote opoffering van de uitleners of de investeerders. De achtergestelde schuldeisers krijgen hiervoor vaak een compensatie in de vorm van een hogere rente. Hoger dan bij een bancaire financiering het geval is. De achtergestelde schuldeiser neemt namelijk een extra risico met het geleende bedrag.

Wanneer kiezen voor een achtergestelde lening?

Een achtergestelde lening wordt bijvoorbeeld verstrekt om te voorkomen dat een bancaire financiering niet rondkomt. Er is dan vaak sprake van gestapelde financiering. Het is of de achtergestelde lening afsluiten of een overname kan bijvoorbeeld niet doorgaan. Degene die de lening uitgeeft kan genoodzaakt zijn om hiervoor te kiezen. Kiezen voor een achtergestelde lening kan ook om vertrouwen te wekken van de overige investeerders bij bijvoorbeeld een overname.

Achtergestelde lening voor het financieren van een overname

Bij het overnemen van een onderneming is het ideaal om bij één financier de volledige financiering te regelen. In de praktijk loopt het vaak anders. Het verstrekte krediet (zakelijke lening) van één bank is vaak niet voldoende. De kredietverstrekker wil het risico niet volledig lopen. In combinatie met het eigen vermogen en een achtergestelde lening wil het mogelijk wel lukken. Door de verkoper te betrekken met een achtergestelde lening, durven andere investeerders ook weer meer te doen. Dit schept vertrouwen en het is een win-winsituatie. Het door de verkoper geïnvesteerde geld zorgt ervoor dat de koop doorgaat.

Een mooie bijkomstigheid van de verkoper is dat het uitgeleende bedrag een hoger rentepercentage oplevert dan bij de bank. Bij een dreigend faillissement was het achteraf toch geen goede keuze. In geval van faillissement is de verkoper waarschijnlijk de investering kwijt.

Kosten van een achtergestelde lening

De hoogte van de rente hangt sterk af van het risico dat de verstrekkers lopen. Omdat ze achtergesteld worden ten opzichte van de overige crediteuren kunnen ze een hoog rentepercentage eisen. Ze hebben namelijk een grotere kans op het verliezen van het geleende geld. Als een normale lening 7% kost, kost een achtergestelde lening mogelijk 9% of zelfs nog meer. De hoogte van het percentage kunnen de partijen over onderhandelen.

Kiezen voor een andere financiering

Kies bij voorkeur niet voor een achtergestelde lening als je een lening afsluit. Het is namelijk veel duurder dan een reguliere zakelijke lening. Kiezen voor een achtergestelde lening is vaak een noodgreep om bijvoorbeeld een overname wel rond te krijgen. De hogere rente heeft een groot effect op de maandlasten, dus ga voor gewone schuldeisers als je de mogelijkheid hebt. Tegenover een achtergestelde lening staan namelijk altijd hoge kosten.

Veelgestelde vragen

Een achtergestelde lening betekent dat deze pas wordt terugbetaald als de overige schuldeisers hun tegoed hebben gekregen bij een faillissement. Als het bedrijf failliet gaat wordt er een curator aangewezen die de bezittingen gaat verdelen over de schuldeisers. De achtergestelde lening wordt bij een faillissement vaak niet terugbetaald.

Voor de uitlener van de lening is het voordeel een naar verhouding hoge rentevergoeding. Voor de lener is het voordeel dat de lening vaak niet wordt geregistreerd als een schuld. De achtergestelde lening wordt in dat geval opgeteld bij het eigen vermogen. Dit maakt de onderneming kredietwaardiger, waardoor andere kredietverstrekkers een kleiner risico lopen bij het uitlenen van geld.

Het belangrijkste verschil tussen een gewone lening en een achtergestelde lening blijkt bij een faillissement van de onderneming. De gewone lening wordt eerst terugbetaald door de curator. Daarna komt de achtergestelde lening pas voor uitbetaling in aanmerking. Bij een faillissement is er vaak een tekort aan vermogen waardoor de achtergestelde lening niet of niet volledig wordt terugbetaald.

Juul Dijkhuis
Over Juul Dijkhuis

Juul Dijkhuis is freelance financieel blogger en schrijft regelmatig voor Lenary. Juul z’n kracht is om financiële onderwerpen eenvoudig te verwoorden. Dankzij zijn kennis en ervaring in de financiële branche kan hij vanuit verschillende invalshoeken zijn teksten toetsen.

Lees meer

Latest articles of Juul Dijkhuis

Goederenkrediet

Goederenkrediet

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
Hoelang duurt het goedkeuren van een lening?
Klok met de goedkeuring van een lening

Hoelang duurt het goedkeuren van een lening?

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
WOZ krediet
woz krediet op een huis

WOZ krediet

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis

Bron en expertise:

Voor dit artikel hebben we de volgende bronnen gebruikt:

0 reacties

Submit a comment