Leennorm berekenen

op basis van 0 beoordelingen

De leennorm berekenen is de taak van kredietaanbieders. Het is namelijk een van de stappen om het maximale leenbedrag te berekenen. Je kunt zelf de maximale lening berekenen, maar aanvullend heb je gegevens nodig. Om het proces beter te begrijpen leggen we je graag uit hoe de leennorm berekening werkt.

Meetlint met een euro teken

Wat is de leennorm?

De leennorm is het bedrag dat je maandelijks moet hebben om van te leven. Hierbij wordt rekening gehouden met de vaste en de variabele uitgaven. De leennorm moet ervoor zorgen dat je niet in de financiële problemen terechtkomt. Periodiek komen er nieuwe leennormen voor consumptief krediet. Het vaststellen van de basisnorm moet altijd gebeuren met actuele cijfers. Het maximale consumptief krediet berekenen moet namelijk goed gebeuren. Het wordt ook wel de VFN leennorm of VFN norm genoemd.

De VFN leennormen berekenen in een aantal stappen

Kredietverstrekkers moeten erop letten dat ze op een verantwoorde manier leningen verstrekken. Niemand heeft er namelijk baat bij dat je teveel schulden op je schouders neemt. Dit wordt ook wel overkreditering genoemd. Je netto inkomen moet voldoende zijn om de lening af te betalen, om de rente te betalen en om ook nog de andere vaste lasten te betalen. De maximale lening wordt vastgesteld met de volgende vier stappen:

  • Stel de basisnorm en het opslagpercentage vast
  • Bereken de leennorm
  • Bereken de leencapaciteit
  • Bepaal het maximale leenbedrag

De stappen gaan we hieronder toelichten.

Stel de basisnorm en het opslagpercentage vast voor consumptief krediet

De basisnorm is het bedrag dat een gezin minimaal nodig heeft om van te leven. Het bedrag vermeerderen kredietverstrekkers met een opslagpercentage dat afhangt van de gezinssituatie. Een alleenstaande met kinderen krijgt bijvoorbeeld een opslag van 5%. De basisnorm verschilt voor huishoudens met een eigen huis of een huurhuis. Het opslagpercentage wordt berekend over het inkomen minus het minimuminkomen. Hieronder zie je een voorbeeldberekening:

Voorbeeld

De basisnorm is bijvoorbeeld 2.122 euro voor een alleenstaande met een huurhuis. Het minimuminkomen bedraagt 1.800 euro en het inkomen bedraagt 2.500 euro. De formule luidt:

De basisnorm komt uit op: 2.122 + (5% x (2.500 – 1.800)) = 2.157 euro

De leencapaciteit berekenen

Bij het vaststellen van de leennorm worden er aannames gedaan. De norm woonlast is niet nauwkeurig genoeg om er een maximaal leenbedrag aan te koppelen. De daadwerkelijke woonlasten en bijvoorbeeld betaalde alimentatie kunnen een groot verschil maken voor het maximale leenbedrag. Daarom worden er bij de leencapaciteit nog meer variabelen bijgehaald. De leencapaciteit berekenen is meer een bezigheid voor kredietverstrekkers. Als je inzicht wilt in wat je maximaal kunt lenen, kun je beter online proefberekeningen maken.

Hoeveel kun je maximaal lenen?

Alleen de norm berekenen heeft geen zin. Dan heb je namelijk nog maar één van de vier stappen gezet om het uiteindelijke doel te bereiken, namelijk berekenen wat je maximale leencapaciteit is. Voordat je een lening afsluit, wordt getoetst hoeveel je maximaal kunt lenen. Geld lenen zonder inkomen kun je vergeten. Je moet namelijk in staat zijn om de kredietverstrekker terug te betalen. De formules die hiervoor belangrijk zijn, zitten verwerkt in de online berekeningstools.

Hoeveel kun je per maand missen aan rente en aflossing?

Na het betalen van de lasten van een consumptieve lening moet je voldoende overhouden om van rond te komen. De daadwerkelijke vaste lasten moeten niet te zwaar drukken op je maandelijks beschikbare budget. Volgens de rekenregels verantwoord lenen is nog maar één kant van het verhaal. Je moet zelf ook een berekening maken om te bepalen of je de betalingen voor de rente en de aflossingen ook echt kunt missen. Je gaat namelijk een financiële verplichting aan voor een lange periode en met mogelijk ook een grote impact op het maandelijks te besteden bedrag.

Krijg meer te besteden door het oversluiten van je lening

Je kunt ook meer te besteden krijgen door het oversluiten van je lening. Het oversluiten van je lening betekent dat je de bestaande schuld afbetaalt met een nieuwe lening. Ook bij het oversluiten letten kredietverstrekkers op de leennorm, maar de lening die je gaat oversluiten wordt niet als vaste last meegerekend. Ook terecht, want deze los je af met de te openen lening.

Veelgestelde vragen

Bij het berekenen van de norm (leennorm) dient de basisnorm als uitgangspunt. Vervolgens neem je jouw bruto maandinkomen en dit verminder je met het minimumloon. De uitkomst neem je een percentage van en tel je op bij de basisnorm.

De leennorm wordt vastgesteld door de kredietverstrekker. Zij hebben daar berekeningstools voor. Het bestaat uit een basisnorm die afhankelijk is van de gezinssamenstelling en het wel of niet bezitten van een huis. De basisnorm gaat de kredietverstrekker nog verhogen met een percentage van het inkomen. Deze verhoging heb je recht op als je maandinkomen hoger is dan het minimumloon.

Juul Dijkhuis
Over Juul Dijkhuis

Juul Dijkhuis is freelance financieel blogger en schrijft regelmatig voor Lenary. Juul z’n kracht is om financiële onderwerpen eenvoudig te verwoorden. Dankzij zijn kennis en ervaring in de financiële branche kan hij vanuit verschillende invalshoeken zijn teksten toetsen.

Lees meer

Latest articles of Juul Dijkhuis

Goederenkrediet

Goederenkrediet

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
Hoelang duurt het goedkeuren van een lening?
Klok met de goedkeuring van een lening

Hoelang duurt het goedkeuren van een lening?

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis
WOZ krediet
woz krediet op een huis

WOZ krediet

Juul Dijkhuis Juul Dijkhuis

Bron en expertise

Voor dit artikel hebben we de volgende bronnen gebruikt:

0 reacties

Submit a comment